Pracovníci novorodeneckého oddelenia ďakujú všetkým pri- spievateľom 2% z daní. Za finančné prostriedky boli zakúpené prístroje pre novorodeneckú JISku. Od vzniku nášho združenia sme kúpili prístroje v celkovej hodnote 256 233,00 eur.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli svojím príspevkom najmenším pacientom našej nemocnice.