Kontakt : Novorodenecké oddelenie FN Trnava
  A. Žarnova 11
  917 75 TRNAVA
Telefón: 033/5938580 - primár oddelenia
  033/5938576 - vrchná sestra
  033/5938561 - lekári JIS
  033/5938577 - lekári fyziológia
  033/5938579 - intenzívka JIS
  033/5938523 - intenzívka JIRS
  033/5938589 - fyziologickí novorodenci observácia
  033/5938508 - fyziologickí novorodenci Rooming-in
  033/5938547 - ambulancia
Webová stránka: www.novorodenectt.sk
E-mail: lenka.gajdosova@fntt.sk
iveta.ryzkova@fntt.sk