Predstavujeme Novorodenecké oddelenie
FN Trnava

Pracovníci novorodeneckého oddelenia

Primár oddelenia: MUDr. Mišová Rozália
Lekári oddelenia: MUDr. Antalová Agnesa
  MUDr. Kovácsová Daniela
  MUDr. Medlenová Zuzana
  MUDr. Silný Tibor
  MUDr. Gajdošová Lenka
  MUDr. Dubrovayová Ľubica
  MUDr. Haršányová Zuzana
  MUDr. Vachnová Petra
Vedúca sestra oddelenia: Mgr. Iveta Rýzková
Staničná sestra na intenzívke: Mária Salayová
Staničná sestra na fyziológii: Viera Kadúcová
Na oddelení pracuje v dvojzmennej prevádzke 34 sestier.

Priestory oddelenia

Oddelenie sa nachádza v Gynekologicko- pôrodníckom pavilóne FN Trnava na dvoch poschodiach. K oddeleniu patrí aj Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom, Izba matiek a Hniezdo záchrany. Novorodenecké oddelenie zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zdravých aj chorých novorodencov. Je jediné novorodenecké oddelenie v Trnavskom kraji, ktoré má jednotku intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti a transportnú jednotku pre novorodencov. Novorodenecké oddelenie FN Trnava transportuje „na seba“ chorých novorodencov z NsP Skalica a Piešťany, alebo na špecializované pracoviská v Bratislave.

Poskytovaná starostlivosť

Novorodenecké oddelenie v Trnave pozostáva z oddelenia pre fyziologických novorodencov a z oddelenia JIRS, kde sú nedonosení novorodenci, novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou, deti s infekciou, alebo s vrodenými chybami, deti s dýchacími ťažkosťami, šokom, ktoré vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu, deti s kardiologickým alebo tráviacim problémom. O všetkých týchto novorodencov sa stará kolektív erudovaných pracovníkov.
Pre včasnú diagnostiku a liečbu sú využívané prístroje, ako napríklad: EKG, pojazdný RTG, respirátory, monitory životných funkcií, infúzne pumpy a dávkovače, fotolampy, prístroje na meranie tlaku, žltačky, sluchu, očí a mnohé iné. Prístroje oddelenie získalo aj vďaka sponzorom a Vás všetkých, ktorí ste poslali Združeniu na pomoc novorodencom 2 % z dane, alebo ste inou formou nezabudli na najmenších pacientov v nemocnici.

Novorodenecké oddelenie sprostredkuje zapožičiavanie monitorov dychu Babysense II. na domáce použitie. Nadácia Križovatka pravidelne dováža na naše oddelenie tieto monitory, ktoré si môžu mamičky zapožičať najmenej na šesť mesiacov za sumu 36,00 € .Táto suma je poukázaná šekom na adresu nadácie.

Priateľmi novorodeneckého oddelenia sú dlhodobo členky združenia Patchwork Tirnavia, ktoré vlastnoručne vyrábajú čiapočky, deky, zavinovačky pre našich najmenších pacientov.