Rooming-in

Úsek zdravých novorodencov má 23 lôžok a starostlivosť je poskytovaná formou rooming-in v 24 hodinovej prevádzke, to znamená, že deti sú pri matkách počas celej hospitalizácie.
Oddelenie šestonedelia, ktoré je prepojené s novorodeneckým oddelením má 3 nadštandardné izby (izba pre jednu matku a dieťa) a 9 izieb zariadených ako dvojky pre 2 mamičky.
K úseku fyziologických novorodencov patrí aj observačný box pre ošetrenie novorodencov s miernymi popôrodnými odchýlkami, deti narodené cisárskym rezom, alebo liečené pre novorodeneckú žltačku.
Deti pred prepustením absolvujú screeningové vyšetrenie sluchu, očí, ultrazvukové vyšetrenie obličiek a predpísaný odber krvi na vyšetrenie ochorenia štítnej žľazy, nadobličiek a fenylketonúrie.
Počas celej hospitalizácie sú matky vedené k plnému dojčeniu a naučia sa ošetrovať svoje dieťa.

Oddelenie intenzívnej starostlivosti

Na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti sú hospitalizovaní novorodenci s ohrozenými životnými funkciami, novorodenci, ktorí vyžadujú infúzie, špeciálne vyšetrenia a podobne. Prevažne sú to deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, infekciou, alebo vrodenými chybami.
Intenzívka je vybavená inkubátormi, prístrojmi na umelú pľúcnu ventiláciu a potrebnými monitorovacími prístrojmi. Má 3 intenzívno-resuscitačné lôžka a 7 lôžok intenzívnej starostlivosti.

Ambulancia

Súčasťou oddelenia je Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom. Zabezpečuje organizáciu starostlivosti a systematické sledovanie rizikových a chorých detí. Prevažne sú sledovaní novorodenci po prepustení z novorodeneckého oddelenia JIRS. Ambulancia poskytuje tiež konzultačné služby pre pediatrov prvého kontaktu.

Lekár MUDr. Mišová Rozália
Sestra Želmíra Voštinárová
Možnosť objednania 033/5938547
Ordinačné hodiny  
Pondelok 09,00-14,00 hod
Utorok 09,00-12,00 hod
Streda neordinuje sa
Štvrtok neordinuje sa
Piatok 09,00-14,00 hod

Nachádza sa na prízemí gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu FN Trnava.

Izba matiek

Izba matiek je pripravená pre tie matky, ktoré majú deti dlhodobo hospitalizované na intenzívke a chcú zostať v blízkosti svojho dieťaťa. Má 4 lôžka, poskytuje matkám maximálne pohodlie. Je vybavená zariadenou kuchynkou, spálňou a sociálnym zariadením.

 

 

Hniezdo záchrany

Nadácia Šanca pre nechcených zriadila pri novorodeneckom oddelení Hniezdo záchrany. Hniezdo je vybavené inkubátorom, ku ktorému je prístup po zodvihnutí vonkajšej rolety. Otvorenie rolety a inkubátora je signalizované na novorodeneckom oddelení. Po zaznamenaní signalizácie pracovníci novorodeneckého oddelenia skontrolujú stav v Hniezde záchrany.