Združenie na pomoc novorodencom

Občianske združenie Združenie na pomoc novorodencom je nezávislé, dobrovoľné združenie pracovníkov a priateľov Novorodeneckého oddelenia FN Trnava. Nie je založené na podnikanie. Vzniklo z iniciatívy pracovníkov Novorodeneckého oddelenia FN Trnava v snahe finančne pomôcť svojmu oddeleniu. Hlavným poslaním združenia je zlepšenie prístrojového a materiálneho vybavenia novorodeneckého oddelenia v liečbe a diagnostike novorodencov. Oslovovaním verejnosti, členskými príspevkami a vypracovanými projektmi združenie získava finančné prostriedky a zakupuje potrebnú prístrojovú techniku na novorodenecké oddelenie. Ďalej podporuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, do procesu vzdelávania zahrňuje aj vzdelávanie rodičov, hlavne matiek.

Štatutár OZ Mgr. Iveta Rýzková, MUDr. Lenka Gajdošová
Obchodné meno/názov: Združenie na pomoc novorodencom
Sídlo: A. Žarnova 11, Trnava, 917 75
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37839870
Bankové spojenie (IBAN): SK 47 7500 0000 0004 1176 3133